Reglament

Organització
 • La Maasaiada 2020 es un esdeveniment esportiu organitzat per els Montseny Maasais.
 • Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització.
Curses
 • L'esdeveniment tindrà lloc el 19 de Gener del 2020.
 • La prova constarà de dos recorreguts diferents:
  • Recorregut llarg de 33km amb uns 1.500 metres de desnivell positiu.
  • Recorregut curt de 15km amb uns 700 metres de desnivell positiu.
 • El recorregut es farà dins del Parc Natural del Montnegre-Corredor.
 • La sortida i l'arribada seran a la Plaça de l'Ajuntament de Sant Celoni.
 • Places limitades a 400 participants en total entre les dues curses (200 participants per cada una).
Inscripcions
 • Les inscripcions dels no-federats tindran un increment de cost de 2€ per a cobrir el cost de la llicència temporal.
 • El preu de la inscripció serà de:
  • Recorregut 33km: 18€ (20€ els no federats), i de 20€ (22€ els no federats) a partir del 1 de desembre del 2018
  • Recorregut 15km: 14€ (16€ els no federats), i de 16€ (18€ els no federats) a partir del 1 de desembre del 2018
 • La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament
 • La Maasaiada es tracta d'una cursa solidària, on tots els diners recaptats amb les inscripcions seràn destinats a cobrir les despeses de la cursa, i el restant serà donat a dues entitats sense ànim de lucre:
Avituallaments
 • Hi haurà els següents avituallaments:
  • Recorregut 33km: 5 líquids i/o sòlids durant el recorregut, més l'avituallament d'arribada.
  • Recorregut 15km: 2 líquids i/o sòlids durant el recorregut, més l'avituallament d'arribada.
Marcatge
 • El recorregut de la prova estarà marcat amb cintes de color blanc amb el text "LA MAASAIADA" en color taronja.
 • Els encreuaments estaràn degudament indicats amb cintes. Membres de la organització podran estar presents en alguns d'aquests encreuaments si la organització ho creu necesari.
 • Si un participant deixa de veure les marques durant més de 500 metres, haurà de tornar enrera fins a retrobar una cinta i buscar el recorregut correcte.
 • Els participants no poden treure o modificar les marques existents.
 • La organització s'encarregarà de retirar totes les marques un cop hagi finalitzat la prova.
Condicions de participació
 • Les proves estàn obertes a totes les persones que siguin majors d'edad el dia de la prova.
 • Tots els participants reconeixen tenir la preparació física i coneixement tècnics suficients per afrontar les proves.
 • Els inscrits participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat. La organització, col·laboradors i patrocinadors queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.
 • Els participants accepten aquest reglament en el moment de formalitzar la inscripció. L’incompliment de les normes esmentades podria suposar la seva desqualificació o una penalització.
 • La organització no imposa cap material obligatori als participants.
Abandonaments
 • Els participants que decideixin abandonar hauran de retirar-se a qualsevol dels punts de control o avituallament. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut.
 • L’organització es compromet a portar als participants a l'arribada quan hagin abandonat en un punt de control o avituallament amb accés per vehicles motoritzats.
 • Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització.
Ètica i valors
 • La cursa tindrà lloc en un entorn natural. Els participants hauran de conservar i preservar el medi, la fauna i la flora.
 • Cada un dels participants haurà d’actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar.
 • No estan permeses les dreceres.
 • Qualsevol acció irrespectuosa vers el medi o altres participants suposarà la desqualificació automàtica.
 • Tots els vehicles motoritzats tindran preferència en zones asfaltades i cruïlles existents durant el recorregut i serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions abans de creuar qualsevol calçada.
 • Els participants hauran de respectar les propietats privades, així com els filats, portes i tanques que pugui haver-hi durant el recorregut.
Classificacions i premis
 • La classificació es farà segons l’ordre de pas per la línia d'arribada.
 • Tots els participants han de fer tot el recorregut de la prova i pasar per tots els controls de pas per tal d'aparèixer a la classficació.
 • Durant la cursa es podrà consultar la classificació temporal en viu a la web oficial de la cursa.
 • La classificacio final es publicarà a la web oficial de la cursa.
Protecció de dades
 • D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat de la organització, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.
Drets d'imatge
 • Tots els participants renuncien als seus drets d'imatge durant la cursa.
 • La organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi.
 • El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constituciói regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar,i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.